Montaža vlečnih kljuk

Svetujemo vam tudi pri izbiri vlečnih naprav. 

Homologirano vlečno napravo (kljuko) vgradimo v vaše vozilo

Homologirano vlečno napravo (kljuko) vgradimo v vaše vozilo in izvedemo 7 ali 13 polni električni priključek po zahtevanih standardih. 

Postopek montaže vlečne kljuke

Najprej je treba pripraviti površino, kamor se bo kljuka nameščala. To pri večini vozil vključuje tudi odstranitev zadnjega odbijača, nekatera vozila pa tega ne zahtevajo. V vsakem primeru je priporočljivo avtomobil nekoliko dvigniti, da je dostop do odbijača lažji, nato pa ugotovimo, kakšna montaža bo mogoča.

Sama kljuka je običajno nameščena na gred, ki se namesti na avtomobil. Ta element je ključnega pomena pri prenašanju obremenitev med vozilom in priključkom, tako da ga je treba zanesljivo in čvrsto namestiti na avtomobil. Gred pritrdimo na zadnji del podvozja vozila, za zanesljivo fiksno namestitev poskrbijo debeli vijaki, ki lahko prenesejo tudi večje obremenitve.

Že s samo vlečno kljuko si lahko močno pomagamo pri prevozu raznih priključkov, a pomisliti moramo tudi na tiste priključke, ki bodo zahtevali električno energijo. Pametno je kljuko povezati tudi z virom električne energije, da lahko potem elegantno napajamo tudi priključke. Nenazadnje imamo na praktično vsakem priključku vsaj luči, pogosto pa moramo dovajati elektriko tudi drugim porabnikom. 

Kaj je homologacija in kdaj jo je potrebno opraviti?

Homologacija pomeni izjavo o ustreznosti vozila s predpisi. Potrdilo o skladnosti vozila se izda pri pooblaščenih kontrolnih organih in je pogoj za registracijo vozila v Republiki Sloveniji. Homologacijski karton moramo predložiti ob prvi in vsaki naslednji registraciji oziroma tehničnem pregledu. Če se na njem pojavimo z vozilom, ki ima vlečno kljuko, pa tega ni zapisano v homologaciji, takšnega vozila ne bomo mogli registrirati. Potreben bo najprej vpis v homologacijski karton.

S homologacijo torej dokažemo, da je vozilo tehnično ustrezno z vsemi zakonskimi predpisi in da jo je izdal pooblaščeni kontrolni organ. Brez homologacije ne moremo registrirati vozila, zato je obvezna za vsako vozilo.